Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

wiemnajlepiej
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viamylittleuniverse mylittleuniverse
wiemnajlepiej
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaSmerfMaruda SmerfMaruda
wiemnajlepiej
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
wiemnajlepiej
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.

June 24 2015

wiemnajlepiej

June 18 2015

wiemnajlepiej
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viamefir mefir
wiemnajlepiej
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viamakemesmilejo makemesmilejo

June 16 2015

wiemnajlepiej
lose the watch 'cause we got nothing on.
Reposted byorlikowska orlikowska
wiemnajlepiej
4116 942f
Reposted fromslowlyembrace slowlyembrace viaunmadebeds unmadebeds

June 15 2015

wiemnajlepiej
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaiamawinrar iamawinrar

June 06 2015

wiemnajlepiej
06.06.2014
— our first date

May 08 2015

wiemnajlepiej
9527 ae1b
wiemnajlepiej
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viabalca balca
wiemnajlepiej
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D

May 05 2015

wiemnajlepiej
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia

April 30 2015

wiemnajlepiej
Lubię z blachy twego kubka 
Pić herbatę gorzką(...)
— Stanisław Grochowiak
Reposted byMartushkaorlikowska

April 23 2015

wiemnajlepiej
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaunmadebeds unmadebeds

April 21 2015

wiemnajlepiej
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaunmadebeds unmadebeds
wiemnajlepiej
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaunmadebeds unmadebeds

April 12 2015

wiemnajlepiej
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl